Đặc trưng du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản khác gì so với du học các nước khác và cơ hội tự lập của bạn khi du học tại Nhật.

Đặc điểm chương trình

Đặc điểm của chương trình du học CHIKYUJIN.

Chi phí du học

Ví dụ về chi phí các năm khi bạn du học tại Nhật Bản.

Điều kiện đăng kí

Các tiêu chí tuyển sinh của chương trình CHIKYUJIN.

Làm hồ sơ và Lịch du học

Các bước làm hồ sơ du học Nhật Bản và lịch làm hồ sơ cho các kỳ du học.

Các câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp về chương trình du học CHIKYUJIN.

Góc thông tin

Văn phòng CHIKYUJIN Hà Nội

Văn phòng CKJ Hà Nội được nâng cấp để hỗ trợ tốt hơn. Xem tại đây.    

Công việc làm thêm mới nhất

Thông tin công việc (Nagoya Ichinomiya) Công trường Fuji Nagoya tuyển du học sinh vào làm th&e ...

Liên hệ Email

Xin hãy email tới: info@chikyujin.jp Các cách khác để liên hệ CHIKYUJIN: Điện thoại ...