Đặc trưng du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản khác gì so với du học các nước khác và cơ hội tự lập của bạn khi du học tại Nhật.

Đặc điểm chương trình

Đặc điểm của chương trình du học CHIKYUJIN.

Chi phí du học

Ví dụ về chi phí các năm khi bạn du học tại Nhật Bản.

Điều kiện đăng kí

Các tiêu chí tuyển sinh của chương trình CHIKYUJIN.

Làm hồ sơ và Lịch du học

Các bước làm hồ sơ du học Nhật Bản và lịch làm hồ sơ cho các kỳ du học.

Các câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp về chương trình du học CHIKYUJIN.

Góc thông tin

Văn phòng CHIKYUJIN Hà Nội

CHIKYUJIN office has been renewed for better supports and working environment. Click here.    

Kỳ tuyển sinh sắp tới

Thời điểm du học: Tháng 4 năm 2015 Thời gian đăng ký: Tháng 9 năm 2014 Thời gian l ...

アルバイト@CHIKYUJIN